Regler Resirkulert Ungdom

Denne klubben har i utgangspunktet ingen regler, og ingen forpliktelser. Men noen retningslinjer har vi:

Medlemmer har sin fulle rett til å delta på dugnad om de selv ønsker. Å ikke delta utestenger ikke medlemmet fra arrangementet.

Hvis du blir tatt for kjøring i påvirket tilstand, så mistes medlemmskapet og ryggmerket må leveres inn til leder i det respektive fylket.

Det samme gjelder om du blir tatt for kjøp, salg, eller bruk av narkotika.

Vold er heller ikke akseptert, bortsett fra selvforsvar.

Klubben er en 99% klubb, og 1% supportmerker hører ikke hjemme på våre vester.

Hvis f.eks. en avdeling har lyst på klubbhus, så er det helt ok.