Fakta om Mc-ulykker

  • Fra mai til august i 2020 var halvparten av alle omkomne i trafikken førere av MC, og ulykkene skjedde i pent vær.
  • Aldersgruppen 45-54 skiller seg spesielt negativt ut og det er flest menn. 8 av de 20 kjørte i følge med andre på motorsykkel.
  • Det er overvekt av utforkjøringsulykker (46%), spesielt i venstre kurver og det er ofte føreren selv som utløser ulykken, fordi farten er for høy inn i kurven.
  • Den nest største ulykkestypen er kryssulykker. Enkelte motorsykkelførere forventer at bilfører ser dem og opprettholder sin hastighet inn i krysset.
  • Rett etter kryssulykker kommer møteulykker.
  • Godt sikkerhetsutstyr er ofte avgjørende for skadeomfanget.
  • Bruk av lys og synlig kjøreutstyr hjelper på sikkerheten, men den viktigste faktoren er føreren selv.
  • Den teknologiske utviklingen vil påvirke ulykkessituasjonen for MC og moped i betydelig mindre grad enn for personbil.