KJØRETIPS

Bedre MC-kjøring i sving. Valg av fart.

Nå lanserer Trafikkforum en pilot på et nytt digitalt læringssystem hvor det vil inngå korte videoer, gode forklaringer og bruk av animasjoner og tegninger i filmen for å bedre læringseffekten for MC-føreren. Første film ut i piloten har fokus på forsvinningspunkt, et verktøy for valg av fart.

Lenke til videoen:
https://youtu.be/5Y-MbPdfe0I

Bedre MC-kjøring i sving. Valg av plassering.

En film om plassering i sving. Med litt om tilpasninger i forhold til forskjellige typer veg, litt om handlingsrom, fart og potensiell fare. Med utgangspunkt i læreplan og diskusjoner rundt plassering.

Lenke til videoen:

https://youtu.be/5NUbvNrbCI4


Felleskjøring med Resirkulert Ungdom

Ett av fomålene med "Resirkulert Ungdom er å være ett fellesskap som gjør det enklere å samles for å kjøre sammen. Å kjøre mange motorsykler i følge er moro, men det krever disiplin og aktsomhet. Vi har alle forskjellig kjørestil og tempo. Det som er rolig og udramatisk for en erfaren sjåfør kan virke farlig og stressende for en som er uerfaren og fersk. Her er noen tips og retningslinjer for hvordan vi kjører i følge i Resirkulert Ungdom.

*Første- og sistemann i kolonnen skal være en erfaren motorsyklist. De passer på at fartsnivået er riktig og at alle henger med.

*Uerfarne bør kjøre så langt fram i kolonnen som mulig, helst rett bak ledersykkelen.

*De mest erfarne danner baktroppen da tempoet alltid er høyest og mest ujevnt bak i en kolonne.

*Husk at du selv må bestemme hvordan du ønsker å kjøre. Selv om vi kjører i følge er det ikke "Følg lederen" som er regelen, sykkelen foran kan gjøre feil.

*Der hvor kjøreforholdene tillater det kjører vi annenhver sykkel innerst og ytterst (siksakmønster) i kjørefeltet. Man kan da ligge tettere, siden avstanden til sykkelen rett foran allikevel blir tilfredsstillende. På denne måten blir det vanskelig for biler å bryte inn i kolonnen, og vi slipper unødige forbikjøringer.

*Selv om man kan ligge tett så ikke kjør for tett opptil foranliggende, og ikke under noen omstendighet opp på siden av denne. Området på siden av sykkelen "eies" av denne. Det kan fort bli behov for å skifte spor ved for eksempel passering av syklister, fotgjengere o.l.

*Hold sporet og plassen i feltet, unngå vingling fra side til side.

*Hold jevn fart, unngå "rykk og napp" kjøring.

*Avstand til sykkelen foran og bak kan kontrolleres ved at man skal kunne se hverandre i speilene. Bytter sykkelen foran deg spor i kolonnen, bytter du også spor.

*På svingete vei, og hvor forholdene ellers tilsier det, kjører vi med individuelt sporvalg og god avstand til foranliggende.

*Når du kjører forbi, så husk at det kommer noen bak deg. Kjør raskt forbi og slakk ikke av med en gang du har passert, men gjør plass til de som kommer etter deg. Ikke kjør forbi med "røsk og riv" men kjør jevnt og beregn gode marginer. Det kan hende at sykkelen bak stoler på din vurdering og henger seg på.

*Bruk speilene aktivt. Ser du at sykkelen bak sakker akterut, så hold igjen og lag en stor luke foran deg slik at syklene lenger frem har sjanse til å oppdage at noen henger etter. Pass på at sykkelen bak deg ser hvor kolonnen kjører når dere kommer til kryss.

*Si fra på forhånd dersom du av en eller annen grunn må forlate kolonnen underveis.

*Det vil hende at kolonnen kommer til en særs svingete og morsom veistrekning. Noen av de erfarne motorsyklistene som ligger bakerst vil da ønske å kjøre forbi slik at de kan kjøre i et noe sportsligere tempo. Slipp de da frem, og fortsett i ditt eget tempo. Er du uerfaren så ikke prøv å henge på, de venter et stykke lengre frem.

*På alle våre annonserte fellesturer er det plass til alle. Vi avpasser farten etter de mest uerfarne i gruppen. Dersom det er mange deltakere deler vi gruppen i flere kolonner.

HUSK:

Når du møter til fellestur; ha full tank og vær riktig kledd!