Denne klubben har i utgangspunktet ingen regler, og ingen forpliktelser.

Men noen retningslinjer har vi.

Hvis f.eks. en avdeling har lyst på klubbhus, så er det helt ok.

Men hvis noen av medlemmene i samme avdeling ikke vil være med på dugnad, så er det deres fulle rett. Klubben er som sagt fri for forpliktelser.

Når det gjelder regler, så er de enkle.

Hvis du blir tatt for kjøring i påvirket tilstand, så ryker du på hodet ut.

Det samme gjelder om du blir tatt for kjøp, salg, eller bruk av narkotika.

Vold er heller ikke akseptert, bortsett fra selvforsvar.

På hodet ut, betyr også at merket må leveres inn til lederen i det respektive fylke.

Klubben er en 99% klubb, og 1% supportmerker hører ikke hjemme på våre vester. 

Hilsen Krabben c",)